Tkinter Pythonu 3

Úvod

Tk widgets Tkinter (zkratka pro Tk interface) je rozhraní Pythonu pro knihovnu Tk. Tato knihovna byla vyvinuta Johnem Ousterhoutem jako GUI extenze pro skriptovací jazyk Tcl. Aktuální verze Tk je 8.5 a vyšší. Od verze Tk 8.5 je k disposici také novelizovaný modul ttk.

Importem modulu tkinter (nebo Tkinter pro Python2x)

from tkinter import *
případně modulu ttk
from tkinter import *
import ttk
do skriptu nebo konzoly získáme přístup k jeho prvkům.

Použijeme-li prvky z modulu ttk, přizpůsobí se jejich vzhled automaticky nativnímu vzhledu grafických objektů operačního systému

Tk/ttk poskytuje následující třídy pro deklaraci widgetů:

Tkttk
ButtonButton
Canvas
CheckbuttonCheckbutton
ComboboxCombobox
EntryEntry
FrameFrame
LabelLabel
LabelFrameLabelFrame
Listbox
Menu
MenubuttonMenubutton
Message
Notebook
OptionMenu
PanedWindowPanedWindow
Progressbar
RadiobuttonRadiobutton
ScaleScale
ScrollbarScrollbar
Separator
Sizegrip
Spinbox
Text
Treeview


V Pythonu 3 řada submodulů Tkinteru (Dialog, FileDialog, FixTk, Tkconstants, tkColorChooser, tkCommonDialog, Tkdnd, tkFileDialog, tkFont, tkMessageBox, tkSimpleDialog, turtle) změnila jméno. Nové jméno má formát tkinter.nazev_malymi

Importem submodulů tkinter.messagebox, tkinter.filedialog, tkinter.colorchooser, např:
from tkinter import *
from tkinter.messagebox import *
získáme přístup k řadě dalších vynořovacích (pop-up) dialogových oken:
Tk poskytuje tři systémy pro správu geometrie:

Poznámka překladatele

Termín padding překládám slovem výstelka.

Bude-li řeč o widgetu Label, Message, apod, je tím míněna instance třídy Label, Message, apod.