Tkinter


Text Widget

open Book, Open Clipart
Widget třídy Text se používá pro zadání víceřádkové textové oblasti. Textový widget Tkinteru je velmi všestranný a může být použit pro širokou škálu úloh. I když hlavním jeho účelem je tvorba jednoduchých víceřádkových textových polí, je také často používaný ve formulářích, jednoduchých textových editorech a dokonce webových prohlížečích.

Kromě toho mohou být textové widgety použity pro zobrazení odkazů (links), obrázků i HTML s CSS včetně.

Nalézt v učebních textech jednoduchý příklad textového widgetu je poměrně obtížné. Proto s takovým příkladem naši kapitolu začneme:

Vytvoříme widget s použitím třídy Text(). Jeho výšku určíme hodnotou 2, to jest dva řádky a šířku hodnotou 30, to jest 30 alfanum. znaků. Do vytvořeného objektu vložíme text metodou insert().

from tkinter import *

root = Tk()
T = Text(root, height=2, width=30)
T.pack()
T.insert(END, "Just a text Widget\nin two lines\n")
mainloop()


Výsledek by neměl být příliš překvapující:

Simple Text Widget

Nepatrně náš příklad změníme. Zadáme jiný text, tentokrát začátek slavného monologu z Hamleta:
from tkinter import *

root = Tk()
T = Text(root, height=2, width=30)
T.pack()

quote = """HAMLET: Být či nebýt--to je ta otázka:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them. To die, to sleep--
No more--and by a sleep to say we end
The heartache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to. 'Tis a consummation
Devoutly to be wished."""

T.insert(END, quote)
mainloop()

Když skriptík spustíme, dostaneme velmi neuspokojující výsledek. V okně vidíme jenom první řádek monologu, roztržený do dvou řádků okna. Příčinou je nevhodné nastavení výšky (height) a šířky (width) widgetu.

Simple Text Widget

Jedním řešením našeho problému by mohlo být nastavení výšky na počet řádků monologu a dostatečné zvětšení šířky.

Existuje ale lepší technika, kterou známe z našeho prohlížeče a jiných aplikací: rolování.

Rolovací lišty

Přidejme tedy do našeho okna rolovací lištu. Pro tento účel poskytuje Tkinter třídu Scrollbar(). Jediným parametrem nového objektu bude nadřazené okno "root".
from tkinter import *

root = Tk()
S = Scrollbar(root)
T = Text(root, height=4, width=50)
S.pack(side=RIGHT, fill=Y)
T.pack(side=LEFT, fill=Y)
S.config(command=T.yview)
T.config(yscrollcommand=S.set)

quote = """HAMLET: To be, or not to be--that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them. To die, to sleep--
No more--and by a sleep to say we end
The heartache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to. 'Tis a consummation
Devoutly to be wished."""

T.insert(END, quote)
mainloop( )


Výsledek je nyní mnohem lepší. Nevyhovuje-li nám rolovací lišta, můžeme si okno zvýšit táhnutím okraje:

Simple Text Widget with scrollbar

Text s obrázkem

V našem dalším přikladu přidáme do textu obrázek a text spojíme s instrukcí:
from tkinter import *

root = Tk()

text1 = Text(root, height=20, width=30)
photo=PhotoImage(file='./William_Shakespeare.gif')
text1.insert(END,'\n')
text1.image_create(END, image=photo)

text1.pack(side=LEFT)

text2 = Text(root, height=20, width=50)
scroll = Scrollbar(root, command=text2.yview)
text2.configure(yscrollcommand=scroll.set)
text2.tag_configure('bold_italics', font=('Arial', 12,
          'bold', 'italic'))
text2.tag_configure('big', font=('Verdana', 20, 'bold'))
text2.tag_configure('color', foreground='#476042', 
						font=('Tempus Sans ITC', 12, 'bold'))
text2.tag_bind('follow', '<1>', lambda e, t=text2:
        t.insert(END, "Not now, maybe later!"))
text2.insert(END,'\nWilliam Shakespeare\n', 'big')

quote = """
To be, or not to be, that is the question:
Whether 'tis Nobler in the mind to suffer
The Slings and Arrows of outrageous Fortune,
Or to take Arms against a Sea of troubles,
"""

text2.insert(END, quote, 'color')
text2.insert(END, 'follow-up\n', 'follow')
text2.pack(side=LEFT)
scroll.pack(side=RIGHT, fill=Y)

root.mainloop()


Text Widget with image